Curriculum
Slider

Curriculum Tudor Vladimirescu

Grădiniţa cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu  derulează procesul didactic respectând Curriculumul pentru învăţământul preşcolar (care îmbină ideile pedagogiei tradiţionale cu ideile pedagogiilor alternative), preluând principiile esenţiale ale învăţământului european. Cadrele didactice aplică metoda proiectelor tematice, în contextul unei învăţări centrate pe copil și își proiectează activități integrate variate.

Planul de învăţământ are o structură pe două niveluri de vârstă (nivelul I 3-5 ani și nivelul II 5-6 ani) şi, în contextul unei învăţări centrate pe copil, încurajează dezoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității copilului, cultivarea sensibilității față de problematica umană, educarea în spiritual demnității, toleranței și respectării drepturilor omului, valorizarea diversității precum și educația incuzivă. De asemenea, acesta prezintă o delimitare pe tipuri de activităţi de învăţare: activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice liber alese şi activităţi de dezvoltare personală.

Programul anual de studiu este organizat pe cele șase mari teme: Cine sunt/ suntem?, Când, cum şi de ce se întâmplă?, Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?, Cum planificăm/ organizăm o activitate?, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? şi Ce şi cum vreau să fiu?

Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele tematice care urmează a se derula cu copiii.

Educaţia preşcolară din Grădinița Tudor Vladimirescu  asigură stimularea diferenţiată a copilului pentru dezvoltarea intelectuală, socio-afectivă, psiho-motorie, estetică şi moral-civică, având la bază particularităţile specifice de vârstă.

Pronind de la acest obiectiv, grădinița propune copiilor care îi pășesc pragul o paletă variată de activități, un program instructiv-educativ bine conceput, conform nivelului de vârstă, în care sunt îmbinate armonios elemente din programa specifică nivelului preșcolar din România cu elementele de bază din Sistemul European.

În Grădinița Tudor Vladimirescu se desfășoară următoarele tipuri de activități, structurate pe DOMENII EXPERIENȚIALE:

 • DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE- activități de educare a limbajului.
 • DOMENIUL ȘTIINȚĂ- activități matematice/ activități de cunoașterea mediului.
 • DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE- activități de educație pentru societate/ activități practice/ activități gospodărești/ educație religioasă/ educație igienico- sanitară/ educație ecologică.
 • DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV- activități artistico- plastice (desen, pictură, modelaj)/ activități muzicale.
 • DOMENIUL PSIHOMOTRIC- activități de educație fizică.

În grădiniţa Tudor Vladimirescu, copiii învaţă să înveţe şi reuşesc să găsească singuri soluţii la probleme, jocul fiind instumentul educațional de bază ce oferă o experiență ludică placută, captivantă și emoționantă, aprinzând astfel motivația și entuziasmul copiilor ce servește ca fundație solidă a învățării profunde.

Evaluarea Tudor Vladimirescu

Progresul copilului trebuie monitorizat cu o atenție sporită, înregistrat, comunicat și discutat cu păriniții periodic, fapt pentru care evaluarea este barometrul prin care este indicată  în orice moment starea pregătirii preșcolarilor, curpinzând succesele și performanțele  acestora.

Evaluarea preșcolarului, pe tot parcursul anului scolar, are in vedere urmatoarele aspecte:

 • DEZVOLTAREA PERSONALă, EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ.
 • DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE.
 • DEZVOLTAREA PSIHO-MOTRICĂ.
 • DEZVOLTAREA COGNITIVĂ.
Copiii sunt evaluați la începutul anului școlar (evaluarea inițială), în funcție de proiectele tematice derulate la grupă cu o anumită periodicitate (evaluarea continuă)  precum si la sfârșitul semestrului  și al anului școlar (evaluarea finală).
Image
Image
Image
Image

Curriculum Tudor Vladimirescu

Grădiniţa cu Program Prelungit Tudor Vladimirescu  derulează procesul didactic respectând Curriculumul pentru învăţământul preşcolar (care îmbină ideile pedagogiei tradiţionale cu ideile pedagogiilor alternative), preluând principiile esenţiale ale învăţământului european. Cadrele didactice aplică metoda proiectelor tematice, în contextul unei învăţări centrate pe copil și își proiectează activități integrate variate.

Planul de învăţământ are o structură pe două niveluri de vârstă (nivelul I 3-5 ani și nivelul II 5-6 ani) şi, în contextul unei învăţări centrate pe copil, încurajează dezoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității copilului, cultivarea sensibilității față de problematica umană, educarea în spiritual demnității, toleranței și respectării drepturilor omului, valorizarea diversității precum și educația incuzivă. De asemenea, acesta prezintă o delimitare pe tipuri de activităţi de învăţare: activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice liber alese şi activităţi de dezvoltare personală.

Programul anual de studiu este organizat pe cele șase mari teme: Cine sunt/ suntem?, Când, cum şi de ce se întâmplă?, Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?, Cum planificăm/ organizăm o activitate?, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? şi Ce şi cum vreau să fiu?

Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele tematice care urmează a se derula cu copiii.

Educaţia preşcolară din Grădinița Tudor Vladimirescu  asigură stimularea diferenţiată a copilului pentru dezvoltarea intelectuală, socio-afectivă, psiho-motorie, estetică şi moral-civică, având la bază particularităţile specifice de vârstă.

Pronind de la acest obiectiv, grădinița propune copiilor care îi pășesc pragul o paletă variată de activități, un program instructiv-educativ bine conceput, conform nivelului de vârstă, în care sunt îmbinate armonios elemente din programa specifică nivelului preșcolar din România cu elementele de bază din Sistemul European.

În Grădinița Tudor Vladimirescu se desfășoară următoarele tipuri de activități, structurate pe DOMENII EXPERIENȚIALE:

 • DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE- activități de educare a limbajului.
 • DOMENIUL ȘTIINȚĂ- activități matematice/ activități de cunoașterea mediului.
 • DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE- activități de educație pentru societate/ activități practice/ activități gospodărești/ educație religioasă/ educație igienico- sanitară/ educație ecologică.
 • DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV- activități artistico- plastice (desen, pictură, modelaj)/ activități muzicale.
 • DOMENIUL PSIHOMOTRIC- activități de educație fizică.

În grădiniţa Tudor Vladimirescu, copiii învaţă să înveţe şi reuşesc să găsească singuri soluţii la probleme, jocul fiind instumentul educațional de bază ce oferă o experiență ludică placută, captivantă și emoționantă, aprinzând astfel motivația și entuziasmul copiilor ce servește ca fundație solidă a învățării profunde.

Evaluarea Tudor Vladimirescu

Progresul copilului trebuie monitorizat cu o atenție sporită, înregistrat, comunicat și discutat cu păriniții periodic, fapt pentru care evaluarea este barometrul prin care este indicată  în orice moment starea pregătirii preșcolarilor, curpinzând succesele și performanțele  acestora.

Evaluarea preșcolarului, pe tot parcursul anului scolar, are in vedere urmatoarele aspecte:

 • DEZVOLTAREA PERSONALă, EMOȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ.
 • DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE.
 • DEZVOLTAREA PSIHO-MOTRICĂ.
 • DEZVOLTAREA COGNITIVĂ.
Copiii sunt evaluați la începutul anului școlar (evaluarea inițială), în funcție de proiectele tematice derulate la grupă cu o anumită periodicitate (evaluarea continuă)  precum si la sfârșitul semestrului  și al anului școlar (evaluarea finală).
Parteneri

Colegiul Național Elena Cuza

Facultatea de Educație fizică și sport

ANCAAR - filiala Craiova

RoxyDent - Cabinet stomatologic

Școala Gimnazială Terraveda

I.P.J. Dolj

Crucea Roșie Romania

Slider
©2024 Gradinița Tudor Vladimirescu. Toate drepturile rezervate. Realizat de Consi Serv.

Caută