Despre Noi
Slider

Scurt istoric

Grădiniţa ”T. Vladimirescu” a fost fondată în anul 1951, instituţia fiind primul cămin de copii din Cetatea Băniei. Până în anul 2005, zeci de generaţii de copii au intrat pe poarta grădiniţei aflată în centrul Craiovei, pe Bld. Carol I, nr.19. Din toamna anului 2005, clădirea a fost retrocedată proprietarului, iar Grădiniţa s-a mutat în locul Şcolii nr.10 „Tudor Vladimirescu”, din Str. Carol I, nr.41 A.

Noua locaţie a fost construită în anul 1890 şi este una dintre cele mai vechi şi frumoase din oraş, iar amenajările şi dotările din ultimii ani au făcut din ea o a doua casă pentru micuţi.

Racordată la gaz metan apă canal şi electricitate; 12 săli de clasă şi dependinţe; Clasele amenajate corespunzător cerinţelor;

În prezent Grădiniţa cu Program Prelungit “Tudor Vladimirescu “ Craiova  este o grădiniţă de prestigiu, predarea făcându-se în limba română, fiind una dintre primele înfiinţate în oraşul Craiova . Graţie unui colectiv didactic competent, copiii se bucură aici de un sistem educativ de cea mai bună calitate, având asigurat un ambient deosebit de plăcut şi o spaţioasă curte de joacă.

Instruirea şi educaţia copiilor se face în spiritul idealului educaţional naţional şi europen, intocmai dupa normele actuale.

Image

Viziunea grădiniței

Viziunea grădiniţei derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară şi vizează următoarele aspecte:

 • Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile.
 • Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ.
 • Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară,apoi la cea socială.

Misiunea grădiniței

Misiunea grădiniţei – cunoscută şi asumată de toţi beneficiarii educaţiei, direcţi şi indirecţi: educatoare, preşcolari, părinţi, autoritatea locală se focalizează asupra unor obiective şi valori comune, precum:

 • Realizarea şi asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, care să se adapteze cu uşurinţă la regimul muncii şcolare şi pe tot parcursul vieţii.
 • Perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă.
 • Colaborarea cu comunitatea locală, cu parteneri sociali şi educaţională din ţară şi străinătate.
 • Asigurarea cadrului adecvat pentru implementarea cu succes a sistemului de management al calităţii.

În concondanţă cu noile programe de integrare europeană şi cooperare internaţională, grădiniţa noastră va considera o prioritate absolută atingerea aspectelor legate de calitate, eficienţă şi comunicare.

Ținte strategice

 • Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor, in scopul formarii şi dezvoltarii competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei prin implementarea noului curriculum pentru preșcolari.
 • Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi implementarea unei alimentații în spiritul unei diete cât mai sănătoase.
 • Imbunățirea proiectării activităţilor școlare și extrașcolare care să contribuie la consolidarea relațiilor dintre școală-familie –comunitate.
 • Dezvoltarea dimensiunii europene a unității prin derulare de proiecte şi parteneriate ca scop îmbunățirea activității didactice și dezvoltarea bazei materiale.
Parteneri

Colegiul Național Elena Cuza

Facultatea de Educație fizică și sport

ANCAAR - filiala Craiova

RoxyDent - Cabinet stomatologic

Școala Gimnazială Terraveda

I.P.J. Dolj

Crucea Roșie Romania

Slider
©2024 Gradinița Tudor Vladimirescu. Toate drepturile rezervate. Realizat de Consi Serv.

Caută