Proiect Erasmus+
Slider
Descrierea proiectului

Proiectul “Elemente de inovaţie şi non-formal pentru motivare, la Grădiniţa Tudor Vladimirescu” 2019-1-RO01–KA101-061846, în cadrul PROGRAMULUI ERASMUS ACŢIUNEA CHEIE 1 - PROIECTE DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞCOLARE s-a derulat în perioada 01.07.2019 – 30.06.2022 şi are ca scop creşterea accesului la educaţie şi îngrijire de calitate a copiilor preşcolari.

Proiectul “ELEMENTE DE INOVAŢIE ŞI NON-FORMAL  PENTRU MOTIVARE, LA GRĂDINIŢA TUDOR VLADIMIRESCU” 2019-1-RO01 –KA101-06184  a fost  aprobat în cadrul programului Erasmus+ Actiunea Cheie 1- Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare, termen limită 5 februarie 2019,  cu 85 de puncte,  ocupând locul 32 din 133, cu un buget de 34,925.00 euro, finanţat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Politica pe termen mediu şi lung a instituţiei noastre vizează aplicarea strategiei cadru privind dimensiunea europeană în educaţie şi are ca puncte de reper:

  • Stimularea creativităţii şi inovaţiei în ceea ce priveşte utilizarea metodelor de învăţământ ;
  • Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi formării pe parcursul vieţii;
  • Creşterea prestigiului unităţii şi implicarea factorilor educaţionali în activitatea acesteia.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a metodelor şi instrumentelor de învăţare specifice educaţiei nonformale, experienţiale, reflexive şi creative a 12 cadre didactice din unitate;
  2. Achiziţionarea a cel puţin 15 metode/instrumente pentru realizarea de activităţi atractive şi motivante;
  3. Dezvoltarea unei strategii a grădiniţei de reducere a absenteismului şi tranziţie cu succes la viaţa şcolară, prin centrarea pe implicarea şi stimularea copiilor, folosind tehnicile şi metodele învăţate în acest proiect.

Beneficiariproiectului sunt: 23 de cadre didactice din grădiniţă, 320 de preşcolari, părinţi, membri ai comunităţii locale, instituţiile partenere.

Argumentele care au stat la baza scrierii proiectului au fost:

  • Motivaţia scăzută a factorilor educaţionali, cauzată, la copii, de insuficiente activităţi interactive şi atractive, adecvate noilor generaţii cu capacitate de concentrare mică, la părinţi, de lipsa de timp şi de atractivitate a activităţii cu copiii, iar la profesori, de birocraţie, impunerea de numeroase schimbări în educaţie fără a fi susţinute prin formare.
  • Lipsa de formare internaţională a cadrelor didactice, cunoaşterea bunelor practici europene educaţionale doar din surse secundare (cărţi, ghiduri, informaţii online).

Partenerii selectați de către noi au o vastă experiență în lucrul cu copiii, din punctul de vedere al incluziunii sociale și al metodelor nonformale folosite în procesul instructiv-educativ.

      Asociația Edu2Grow face parte dintr-un consorțiu informal internațional al organizațiilor axate pe educație, împreună cu Asociația Dominou și CCIF Malta organiză cursuri de formare Erasmus + KA1 în Portugalia, Cipru, Spania, Malta și România.

 Are ca scop sprijinirea educației formale, nonformale și informale a copiilor, tinerilor și adulților, astfel încât aceștia să dobândească competențele necesare dezvoltării lor personale pentru a le integra pe piața muncii, precum și cercetarea educațională în aceleași domenii.

Organizează proiecte de tineret naționale și internaționale pe mai multe discipline, folosind metodologia de educație nonformală.

Prin derularea proiectului, ne-am propus, nu mărirea cantităţii activităţilor, ci sporirea calităţii lor prin formarea gândirii critice şi reflexive, pornind de la exerciţiul comparării unor sisteme diferite de educaţie, în context european.

Selecție
Mobilități
Diseminare
Parteneri

Colegiul Național Elena Cuza

Facultatea de Educație fizică și sport

ANCAAR - filiala Craiova

RoxyDent - Cabinet stomatologic

Școala Gimnazială Terraveda

I.P.J. Dolj

Crucea Roșie Romania

Slider
©2022 Gradinița Tudor Vladimirescu. Toate drepturile rezervate. Realizat de Consi Serv.

Caută